Ξεχασμένος κλειδί

1) για να μπορείτε να παίζεται στο διαδίκτυο μετά την αρχική εισαγωγή στο παιγνίδι πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Παιγνίδι στο διαδίκτυο»

2) Εάν πια έχετε καταγραφή για το παιγνίδι στο διαδίκτυο πρέπει να αναγράψετε το όνομα χρήστη και το κλειδί στα αντίστοιχα παιδία και να πατήσετε το πλήκτρο «σύνδεση»
-Εάν ακόμα δεν έχετε καταγραφή για το παιγνίδι στο διαδίκτυο πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Καταγραφή». Η αρχική καταγραφή για το παιγνίδι στο διαδίκτυο είναι πλήρες δωρεά

3) Σε αυτό το παράθυρο πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής στοιχεία: Όνομα, επώνυμο, e-mail, όνομα χρήστη, κλειδί και στο πεδίο Server πρέπει να αναγράψετε Server1.. μετά την συμπλήρωση των προαναφερόμενων στοιχείων πρέπει να πατίσετε το πλήκτρο «καταγραφή». Στο πεδίο όνομα χρήστη και κλειδί χρήστη πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμβολα λατινικών χαρακτήρων όπως και οι αριθμοί από 0 μέχρι το 9 και τα σύμβολα «-« και «_». Το μήκος πρέπει να είναι τουλάχιστο 3 χαρακτήρες. Η καταγραφή είναι εύστοχη μόνο εφόσον λάβετε ειδοποίηση από το πρόγραμμα «Εύστοχη καταγραφή».

4) Μετά την Εύστοχη καταγραφή για το παιγνίδι στο διαδίκτυο ανοίγει παράθυρο στο οποίο όταν γράψετε το δικό σας όνομα χρήστη και το κλειδί μπορείτε να συνδεθείτε με τον ηλεκτρονικό διακομιστή ο οποίος είναι ενεργός συνεχώς καιόταν πατήσετε το πλήκτρο «Σύνδεση»» σε αυτό το παράθυρο έχετε δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αυτόματα να αναγράφει το όνομα χρήστη σας και το κλειδί όταν ανοίγεται το παράθυρο - αυτό γίνεται όταν επιλέξετε την δυνατότητα «Εγγραφή»

5) Μετά την εύστοχη σύνδεση με τον ηλεκτρονικό διακομιστή φορτώνεται παράθυρο στο οποίο εσείς βλέπεται όλη την λίστα όλων των παιγνιδιών που έχουν δημιουργήσει άλλο χρήστες και αναγράφεται και η βαθμολογία τους στο παιγνίδι. Από το επάνω πεδίο «Παιγνίδι « Μπορείτε να αλλάξετε το παιγνίδι το οποίο θέλετε να παίξετε στο διαδίκτυο. Στο πεδίο χρήστης αναγράφεται το όνομα του χρήστη που έπαιξε το παιγνίδι. Στο πεδίο παιγνίδι αναγράφετε το παιγνίδι (μπορεί να είναι belot για 4, 3 και 2 παίκτες Εξήντα έξι, βάλτος, Μπριτζ, Τάβλι (πόρτες, πλακωτό, φεύγα) και άλλα. Στο πεδίο παίκτες αναγράφεται ο αριθμός των συμμετεχόντων παικτών για το συγκεκριμένο παιγνίδι. Το πεδίο «κατάσταση» δείχνει εάν το παιγνίδι πια άρχισε (παίζεται) ή εάν ο χρήστης που άνοιξε το παιγνίδι αναμένει ακόμα άλλους παίκτες (Δημιουργημένο παιγνίδι). Από αυτήν την οθόνη έχετε δυο (2) δυνατότητες ή να πατήσετε το πλήκτρο «Δημιουργία» ή να αναμένετε την συμμετοχή τουλάχιστο ένα παίκτη ή να σημειώσετε παιγνίδι από τη λίστα στην οποία ακόμα έχει ελεύθερες θέσεις στο τραπέζι και να πατήστε το πλήκτρο προσχώρηση» (Διπλό κλικ στο παιγνίδι).
Σε αυτήν την οθόνη βλέπετε τον χρόνο που σας μένει και στον οποίο έχετε δικαίωμα να παίζετε, όπως και ο αριθμός των χρηστών οι οποίοι είναι συνδεμένοι με τον ηλεκτρονικό διακομιστή και ο αριθμός των χρηστών που παίζουν σε κάθε παιγνίδι ξεχωριστά. Εδώ έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε το κλειδί σας από το πλήκτρο «Αλλαγή κλειδιού».
Όταν προσημειώσετε κάποιο από τα παιγνίδια, τα οποία παίζονται σε αυτήν την οθόνη. Στο κάτω μέρος αναγράφονται όλοι οι παίκτες οι οποίοι συμμετέχουν στοπ παιγνίδι και τα τρέχοντα αποτελέσματα στο παιγνίδι. Μπορείτε να μελετήσετε το προφίλ κάθε ενός παίκτη ο οποίος συμμετέχει σε αυτό το παιγνίδι μελετώντας τα με τα βέλη «<<» και «>>».


6) εφόσον επιλέξετε τη δυνατότητα δημιουργία παιγνιδιού, τότε στον υπολογιστή σας φορτώνεται η οθόνη που δίνεται παρακάτω. Για να αρχίσετε το παιγνίδι πρέπει να περιμένετε την προσχώρηση τουλάχιστο ενός παίκτη στο παιγνίδι σας - αυτό μπορείτε να το καταλάβετε όταν σε κάποιο από τα προαναφερόμενα πεδία εμφανίζεται το όνομα τους και εφόσον εξαφανιστεί το κείμενο 'Computer'. Για να αρχίσετε το παιγνίδι εφόσον προσχωρήσαν κάποιοι παίκτες και ο απαραίτητος αριθμός παικτών θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Εκκίνηση». Πριν αυτό εσείς έχετε δυνατότητα να τοποθετήσετε τους υπόλοιπους παίκτες σε σχέση με εσάς (για τα παιγνίδια, τα οποία είναι με περισσότερο από δυο παίκτες, π.χ. για το παιγνίδι belot 4 παίκτες), όπως και εάν δεν επιθυμείται κάποιον από τους υπόλοιπους παίκτες να συμμετέχουν στο παιγνίδι μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του με «Computer» και με αυτόν τον τρόπο αυτός ανταλλάσσεται από τον υπολογιστεί. Σε αυτήν την οθόνη με το πλήκτρο «παραμελημένοι παίκτες» μπορείτε να απαγορεύεται σε κάποιον παίκτη να συνδέεται με το δικό σας παιγνίδι.

7) Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να συμπληρώνεται και να διαγράφεται χρήστες, με τους οποίους δεν επιθυμείται να παίξετε. Μετά την αλλαγή πριν να κλείσετε την οθόνη πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «εγγραφή». ¨Όταν κάνετε απόπειρα να προσθέσετε κάποιον παίκτη ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την λίστα εμφανίζεται ειδοποίηση ότι τον έχετε προσθέσει στην δικιά σας λίστα παραμελημένων παικτών.

8) Σε αυτήν την οθόνη αναφέρεται που εμφανίζεται οι δικιά σας φωτογραφία στα παιγνίδια των υπόλοιπων παικτών όταν περάσουν με το ποντίκι πάνω από όνομα σας.

9) Από το ευρετήριο «Παιγνίδι στο διαδίκτυο» έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να φαίνετε οι φωτογραφία σας στους υπόλοιπους παίκτες ή όχι. Έχετε την ίδια δυνατότητα για την βαθμολογία των παικτών. Έχετε πρόσβαση στην λίστα των μη επιθυμητών παικτών.