Zaboravljena lozinka

1) Da bi igrali na Internetu nakon početnog starta igre, morate pritisnuti dugme ''Igranje na internetu''.

2) Ako ste već registrovani za igranje na Internetu, morate upisati Vaše korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja i da pritisnete dugme ''Povezivanje''.
- Ako se još uvek niste registrovali za igranje na Internetu, morate pritisnuti dugme ''Registracija''. Početna registracija za igranje na Internetu je apsolutno besplatna.

3) U tom prozoru morate popuniti sledeće podatke: Ime, Prezime, e-mail, Korisničko ime, Lozinku, a u polju server mora biti napisano: Server1. Nakon što ste popunili te podatke, morate pritisnuti dugme ''Registracija''. U poljima korisničko ime i Lozinka, morate voditi računa da koristite samo i brojeve od 0 do 9 a takođe i znakove '-' i '_'. Dužina mora biti minimum 3 simbola. Registracija se smatra uspešnom, samo kada dobijete obaveštenje od programa ''Registracija je uspešna''.

4) Nakon uspešne registracije za igranje na Internetu, pojaviće se prozor sa kojim nakon što upišete vaše korisničko ime i lozinku, možete da se povežete sa serverom, koji je danonoćno aktivan, nakon pritiska na dugme ''Povezivanje''. Na tom prozoru imate mogućnost da zadate da program automatski upisuje Vaše korisničko ime i lozinku prilikom svakog njegovog otvaranja - to će se desiti nakon što izaberete opciju ''snimi''.

5) Nakon uspešnog povezivanja sa Serverom, priprema Vam se prozor u kojem vidite celi spisak svih igara pripremljenih od drugih korisnika, a u istom momentu se i ispisuje i njihov rejting u igri. U gornjem polju ''Igra'' možete promeniti igru koju želite da igrate na Internetu. U polju Korisnik se upisuje ime korisnika koji je pripremio igru. U polju Igra se upisuje vrsta igre (To može da bude Belot za 4,3 i 2 igrača, Šnaps, Sergeant Major, Tablić, Tablić - Tapa itd.). U polju Igrači se upisuje broj igrača koji su se pridružili igri. Polje Status, pokazuje dali je partija već počela (Igra se) ili je Korisnik pripremio partiju i čeka da mu se pridruži još igrača (Pripremljena partija).
U ovom ekranu imate 2 mogućnosti, ili da pritisnete dugme Stvaranje-priprema igre i da čekate da Vam se pridruži barem jedan igrač ili da markirate igru u spisku u kojoj još uvek ima slobodnih mesta na stolu za igranje i da pritisnete dugme ''Pridruživanje'' (Dupli klik v/u partija).
U tom ekranu vidite vreme koje vam je ostalo i za koje imate pravo da igrate, a također i koliko Korisnika su povezani sa Serverom i broj igrača-korisnika za svaku igru posebno, i imate mogućnost da promenite svoju lozinku pomoću dugmeta ''Promena lozinke''.
Kada obeležite neku igru koja se trenutno igra, u tom ekranu sa donje strane se pokazuje spisak svih igrača koji učestvuju a također i tekući rezultati u igri. Možete da pogledate profil svakog učesnika u toj igri, a takođe i da prelistavate sa strelicama ''<<'' i ''>>''

6) Nakon što izaberete stvaranje partije, pripremit će Vam se donji ekran. Da bi počeli partiju, morate sačekati da Vam se pridruži barem jedan igrač - to možete uočiti kada se u nekom gornjem polju pojavi njegovo ime i nestane tekst ''Computer’’. Da bi počeli partiju, nakon što su Vam se pridružio neophodni broj igrača, morate pritisnuti dugme ''Start''. Prije toga imate mogućnost da zadajete položaj svih ostalih igrača prema Vama (Za igre koje su sa više od dva igrača, npr. Belot 4 igrača), a također ako ne želite neko od ostalih igrača da učestvuje u igri, možete njegovo ime da zamenite sa imenom ''Computer’’, i na taj način, obeleženi igrač biće zamenjen sa računarom. Ignorisanje pojedinih igrača se obavlja u tom ekranu sa dugmetom ''Ignorisani igrači’’, sa kojim možete da zabranite učešće pojedinog igrača u Vašoj igri.

7) U tom ekranu također, možete da dodate ili izbrišete korisnika sa kojim ne želite da igrate. Nakon izvršene promene, prije nego zatvorite ekran, morate pritisnuti dugme ''Snimi''. Prilikom pokušaja ignorisanog igrača, koji se nalazi na tom spisku, da se pridruži igri, istom izlazi obaveštenje da ste ga evidentirali u Vaš spisak ignorisanih igrača.

8) Na ovom ekranu je pokazano gde se pojavljuje Vaša slika u igri kod ostalih igrača, čim pređu sa mišom preko Vašeg imena.

9) Iz menija ''Igranje na internetu'' imate opciju koju možete da izaberete, dali želite Vaša slika da se pokazuje ostalim igračima. Imate i istu mogućnost sa rejtingom igrača. Imate pristup spisku igrača sa kojima ne želite da igrate.