Belot Kuralları

Kurallar

1) Artırmak: Artırmanın amacı ,oynanılacak oyunun türünü belirlemek.Oyunun çeşitleri:
1.1 Koz renginden oyun .Kozlu oyunda renklerden biri üstün olarak seçilir , diğerlari ise eşit haklarda olur. Koz olan rengin büyükten küçüğe doğru sıralaması böyledir: J;9;A;10;K;Q;8;7. Diğer renklerde ise sıralama büyükten küçüğe şu şekildedir: A;10;K;Q;J;9;8;7. Koz olan kartın rengindeki kartlar gücüne bakamksızın , dığer kartlara göre üstündür.
1.2 “Kozsuz” oyun. “Kozsuz” oyunda üstün renk yoktur. Kağıtların gücü, rengine bakmaksızın, büyükten küçüğe şu sıradadır: A;10;K;Q;J;9;8;7
1.3 Oyun “Hepsi koz”. Bu oyunda tüm renkler kozdur, yani kağıtların güc sıralaması büyükten küçuğe : J;9;A;10;K;Q;8;7. Bu oyunda üstün renk yoktur.Hepsini gücü eşittir. Arttırma şu şekilde yapılır: Oyuncular teker teker oyun şeklini önerirler, yanı “ kozlu” mu “kozsuz” mu veya “ hepsi koz”. Eğer bir seçenek yapamazlarsa “ pas” deyip geçerler. Oyun türlerinin gücü şu sıralamadadır: En alt sırada sinektir, ondan sonra karo, kupa, maça, “kozsuz” ve “kozlu”. Eğer son seçim gruptaki oyuncudan yapıldıysa, o zamna diğer oyunculardan biri (oyunu kazanacağından emin ise)oyunu “kontra” edebilir.

2) Oynama şekli
2.1 Koz renginden oyun. Oyunun temelindeki kural mecburi istenilen renkten oynamak ve üzerıne çıkmak. Oyuncuda istenilen renkten kart yoksa ve oynanılan el rakib grubun olacaksa, mecbur kozlaması gerekir. Rakibi koz oynamışsa, o onun üzerine çıkmak zorundadır(yanı rakibinin attığı kartın daha yükseğini atmak zorunda) aksi taktirde (yani daha büyük koz yoksa) istediği kartı oynayabilir.
2.2. “Kozsuz” oyun. Oynama şekli aynı “kozlu” oyundaki gibidir. Özelliği koz rengi olmamasıdır ve oynanılan kartla aynı renkten oynamakk mecburidir.
2.3 oyun “Hepsı koz” .Bu oyunun “kozsuz” oyundan farkı, tüm renklerin koz olamsıdır, bu demek oluyorki, aynı renkten oynamak dahil (şu ana kadar elin kimin aldığına bakmaksızın),oynanan kartın üzerine çıkmak mecburidir (yani şimdiye kadar oynanılan kartların en yükseğini oynamak)

3) Puanlama Oyunun sonunda her grup kazandıkları puanları yazarlar:

Kağıt
Koz rengi
Koz olamayan renk
7
0
0
8
0
0
9
14
0
10
10
10
J
20
2
D
3
3
K
4
4
A
11
11

Bunun sonunda aşağıda açıklanan anonslardaki puanlarda eklenir. “Kozsuz” oyunda bu şekilde kazanılan puanlar ikiye katlanır, bir tek kapo (valat) için olan bonus ikiye katlanmıyor. Oyunu ilan eden grubun puanları, eğer istenilen puanların üzerindeyse, o oyun “ çıkarılmış” diye geçiyor. Eğer iki grubunda puanları aynı ise, o oyun “ asılı” diye geçiyor. Oyunu ilan eden grubun puanları az olduğu taktirde ise oyun “ içeride” diye geçiyor. “ Çıkarılmış” oyunda tüm gruplar topladıkları puanları 10-a bölüp tam sayıya çevirip yazarlar. “İçerıde” olan oyunda tüm puanlar oyunu ilan eden karşı grubun olur (bunlara rakibin puanlarıda eklenir). Eğer oyun “asılı” ise oyunu ilan eden grubun puanları, gelecek oyunu kazanacak olan gruba yazılır. Rakip grubun puanı ise eski puanına eklenir (10-a bölünmüş ve tam sayıya çevrilmiş şekılde). Bir sonraki oyunda “asılı” olursa o zaman puanlar bir sonraki oyuna eklenir.”Kontra” ilan edilen oyunda (oyunu hangi grubun ilan ettiğine bakmaksızın) daha çok puan toplayan grubun puanı ikiye katlanır( Bununla beraber tüm bonuslar ikiye katlanır, valat için olan bonus’ta buna dahildir). “Rekontra” ilan edildiğinde daha çok puanı toplayan grubun puanları 4-e katlanır, oyunu kimin ilan ettiğine bakmaksızın. Bu puanlara tüm bonuslar, hatta valat için olan bonuslarda dahildir. “Kontra” veya “Rekontra” ilan edilen oyunda eğer oyun “asılı” ise tüm puanlar ( 2-e veya 4-e katlanmış şekilde) bir sonraki oyunu kazanacak olan grubun puanına eklenir. 151 veya daha çok puanı toplandığında oyun sona erir.İki grubunda puanları 151’i geçiyorsa, o zaman oyunun galibi daha çok puanı olan gup olur. Sonuç eşit ise gruplardan biri kazanana kadar daha birkaç oyun oynanır. İstisna olarak da “kapo ile çıkılmaz” kuralı geçerlidir. Bu durumda sadece bir el daha oynanır (istisna olan tek şey ise ,tüm oyuncuların “pas” ilan etmesi ve oyuınun valat ile bitmesi.

4) Anonslar.
Elinde birkaç karttan oluşan kombinasyona sahip olan ve onları açığa çıkaran oyuncu, dağıtılan elde ilk kartını oynarken (kartın kombinasyonda yer alıp almadığına bakmaksızın), kendi takımı adına uygun olan puanları kazanır. Puan kombinasyonları
- aynı renkli 3 tane arka arkaya dizili kart - 20 puan
- aynı renkli 4 tane arka arkaya dizili kart - 50 puan
- aynı renkli 5 veya daha fazla arka arkaya dizili kart - 100 puan
- 4 tane aynı kart (10-lu, Q, K veya A) - 100 puan
- 4 tane val (J) - 200 puan
Anonslardaki kartların dizilimleri şu şekildedir: 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A “Kozsuz” oyunda oyuncuların sahip oldukları kombinasyonları gösterme hakkına sahıp değildirler, yani kapo ve sonucu 10’lu dışında herhangi bir bonusa ulaşamazlar. Eğer bir kart aynı anda karo veya arka arkaya olan kombinasyonlarda yer alırsa, oyuncu hangisini söyleyeceğini seçer. Eğer iki takımda arka arkaya olan kartlrı söylerse, bonus daha büyük söyleyene yazıllır. Aynı değerde kart söylendiği zaman daha büyük bitiren oyuncunu puanı daha büyük hesaplanır. Eğer arka arkaya söylenen kartlarda en yüksek değer iki takımdada eşit ise arka arkaya olan kartlardan gelecek bonuslar silinir. Eğer iki takımda karo söylemişse, puan daha yüksek değeri olan karo söyleyen takıma yazılır. Kombinasyonun türü ancak son kart oynandığında açıklanabilir. Bu durumda eğer bir oyuncu, mesela J, Q ve K maçalara sahip ise “tertsa” diyebilir ve son aldığı elden sonra sonuç “Maça K’lara kadar olan tertsa” açıklamasını yapar.”Belot için olan bonus: Eğer oyunculalrdan birinin elinde koz renginden Q ve K varsa (herhangi bir renkten “kozlu”oyunda)ve oyunu zamanında söylerse takıma 20 puan kazandırır Aşağıdaki şartlardan birine uyarak belot’u ilan etmek ancak iki karttan birini oynadıktan sonra mümkündür.
1. Alınan elin birinci oynanan kagıdı
2. İstenen renge göre oynamak
3. “Kozlu”oyunda kozlamak, kozun üzerine çıkmak veya kozlanmak
10 puanlık bonusu son eli alan takım kazanır(son 10)
Oyunda tüm elleri kazandığı taktirde(“valat” veya “kapo” adı verılen) 90 puan daha kazanır.