Okey Kuralları

KURALLAR

TAŞLAR VE OYUNCULAR

OKEY Oyunu Dört kişilik ve Domino Oyununa Benzer bir TAŞ Oyunudur. Taşlar 4 farklı renkte (genelde kırmızı, mavi, yeşil ve siyah) olmakla, üzerlerinde 1'den 13'e kadar rakamlar bulunkta. Her renkteki ve sayıdaki taştan ikişer adet vardır. Ayrıca daha 2 (üzerlerinde Yıldız yada J olan) taş bulunmakta. Onlar Sahte Okey'lerdir. Toplamda Oyun 106 adet taşlan oynanır (4 x 13 x 2 = 104 + 2 = 106).(İkişer siyah 1, ikişer siyah 2, ikişer siyah 3, ....., ikişer yeşil 13 v.s. + iki sahte Okey)
Her Oyuncunun Istakası bulunur ve taşları oraya dizer. Taşlar kapalı olarak Beşer beşer gruplanmış ve yan yana dizilidirler (21 x 5 + 1).

Oyun Istakası


OKEY Taşını belirlemek İçin Zar atılır. İlk atışta 5-li Grup belirlenir, ikincisinde ise O gruptaki acılacak taş. Açılan taişın 1 Üzeri OKEY dir. (Örneğin Açılan sayı Siyah 1 ise, OKEY - 2 siyah'tır - 2 adet). OKEY taşı, Per yaparken her eksik taş yerine kullanılabilir.

TAŞLARIN DAĞITIMI

Oyuncuya taşlar dağıtılır 14 adet, yalnızca İlk oyuncuya 15 taş verilir (Taş almadan İlk oynayacağı için). Her Oyuncu taşlarını alır ve Istaka'ya dizer. Taşları dizerken , oyuncunun birisinde yere açılan taşın Diğeri var ise bu "Gösterge" dir ve O'nu gösterirse, diğer Oyunculardan 1 puan düşülür. Eğer Puanı 3'ten az değise. "Gösterge" ilk elin oynanmasında gösterilir.

Dağıtılmış Taşlar


OYUNUN OYNANMASI

Oyuna elinde 15 taş bulunan Oyuncu başlar. Per yaparken, İşine yaramayacağına inandığı taşı, kendi sağında oturan Oyuncun ve Kendi Istakaları arasına koyar.

İlk dağıtım ve Oynanış


Saatin kollarının Dönüş Yönun'ün tersinde Oynanmakta. İlk Oyuncudan sonra, O'nun Sağındaki ikinci Oyuncu Oynar. O, ya Birinci oyuncunun attığı taşı alabilir, yada Ortadaki (ve Dağıtılmayan) destelerden sıradaki 1 taşı çekebilir. Ve kendisi'de aynı şekilde Sağına 1 Taş temizler. Sonra Üçüncü Oyncu oynar, ardından'da Dördüncü Oyuncu. Ve Oyun bu şekilde devam eder. Ta ki Bir Oyuncu "Kapayana" dek (Yani Taşları Per'ler olarak ve Kurallara uygun şekilde Dizilmesi) yada Taşların Bitmesine dek.

PER'LER (GRUPLAMA)

Oyunun Amacaı Taşları Gruplayarak PER yapmaktır. Per en az 3 taşta nyapılır (Çifte dışında). Per aynı renkten sıralanmış arı ardına'dan oluşabilir (1-2-3; 2-3-4;....; 11-12-13; ve 12-13-1. 13 Taşından sonra, sadece 1 Taşı konabilir).
Siyah 1-2-3 Taşlarından Oluşan Per     Kırmızı 10-11-12 Taşlarından Oluşan Per     Yeşil 8-9-10-11 Taşlarından Oluşan Per     Kırmızı 12-13-1 Taşlarından Oluşan Per

yada aynı rakamlar, farklı renklerde (Örneğin Mavi 1, Kırmızı 1, Yeşil 1, Siyah 1; Kırmızı 13, Yeşil 13, Mavi 13) v.s.
Mavi 1 - Kırmızı 1 - Yeşil 1 - Siyah 1 Taşlarından Oluşan Per     Kırmızı 3 - Siyah 3 - Mavi 3 Taşlarından Oluşan Per     Siyah 12 - Yeşil 12 - Mavi 12 - Kırmızı 12 Taşlarından Oluşan Per     Kırmızı 13 - Yeşil 13 - Mavi 13 Taşlarından Oluşan Per

Per Sıralanmış Üç aynı renkteki Taşlardan da Oluşabilir (En az Üç). Aynı rakamlardan, farklı reklerde (Üç veya Dört).
Eğer Çifte Gidilirse, Perler aynı renkte ve aynı rakamda Taşlardan Oluşması Gerekir. (Her taştan İkişer adet vardır)

Çifte Gruplanmış Taşlar
veya Şöyle'de Dizilebilir:
Çifte Gruplanmış Taşlar

Örneğin, İkişer Siyah 2, İkişer Kırmızı 3, İkişer Mavi 5, İkişer Yeşil 8, İkişer Siyah 10, İkişer Mavi 11 ve İkişer Kırmızı 13. Sahte Okey Taşları'da Çifte Gitmede Kullanılabilir. Yani 7 Çift x 2 adet, toplamda 14 Taş.
Eğer Taşlar DİZİ Olarak Aynı renkte Gruplanır ise, PER'in Aynı renkten 1'den 13'e kadar ve İkinci 1'den Oluşması gerekmektedir.(Yani sadece Siyah, veya sadece Mavi, veya sadece Kırmızı, veya sadece Yeşil 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1).

Sıralanmış Siyah Taşlardan Oluşan Per - Dizi
Veya
Sıralanmış Mavi Taşlardan Oluşan Per - Dizi
Veya
Sıralanmış Kırmızı Taşlardan Oluşan Per - Dizi
Veya
Sıralanmış Yeşil Taşlardan Oluşan Per - Dizi


PUANLAMA

Eğer Kimse Kapamadan Taşlar Biterse, Tüm Oyunculardan Birer puan Düşülür.
Eğer Bir Oyuncu "Normal" bitirirse, Diğerlerinden İkişer puan Düşülür.
Daha Fazla Puan Düşürülmenin Yolları'da Vardır:
Eğer Bir Oyuncu Okey Taşı ile kaparsa, Diğer Oyunculardan 4 Puan Düşülür.
Eğer Oyuncu Çifte Gittiyse ve Kapadıysa (Yani İkişer Olarak 7 Çift Taş /Per), Diğer Oyunculardan 8 Puan Düşülür.
Eğer Oyuncu Çifte Gittiyse ve OKEY Taşı ile Kapadıysa, Diğer Oyunculardan 12 Puan Düşülür.
Eğer Oyuncu Taşları Dizi Olarak tek renkte dizdiyse (Siyah, Mavi, Kırmızı veya Yeşil 1'den 13'e ve 1 kadar) ve Kapadıysa, Diğerlerinden 16 Puan Düşülür.
Eğer Oyuncu Taşları Dizi Olarak tek renkte dizdiyse ve OKEY Taşı ile kapadıysa, Diğerlerinden 20 Puan Düşülür.(Yani Oyun biter).
Oyunun Başında Tüm Oyuncular'da Yirmişer (20) Puan Vardır. Puanlar azaltılarak geriye doğru sayılır. Oyunculardan en azından Birisinin Sıfır (0) Puan olmasında, Oyun BİTER.

OKEY ve SAHTE OKEY TAŞLARI

Üzerşnde Yıldız Olan Tailar Sahte OKEY dir. Onlar OKEY Taşının Değeri Yerine Kullanılabilirler (Okey Taşı Mavi 2 ise, üstteki örnekte olduğu gibi, Sahte Okey Mavi 2 yerine kullanılabilr, yani Mavi 1 ile Mavi 3 arasında durabilir, Mavi 3-4-5 Per'in Başında Olabilir veya Diğer renkeki 2 lerlen Per Yapabilir - Kırmızı 2, Yeşil 2 ve/veya Siyah 2).

Mavi 1 - Sahte Okey, Mavi 2 yerine - Mavi 3 Per'i     Sahte Okey, Mavı 2 yerine - Mavi 3 - Mavi 4 -  Mavi 5 Per'i     Sahte Okey, Mavi 2 yerine  - Kırmızı 2 - Yeşil 2 Per'i     Sahte Okey, Mavi 2 Yerine - Kırmızı 2 - Yeşil 2 - Kırmızı 2 Per'i

Gerçek OKEY Taşı (Yada OKEYLER - 2 tane olduğundan) her Taşı değiştirebilir ve PER yaparken eksik taş yerine kullanılabilir.

Kırmızı 1 - 2 - 4 ve OKEY Taşı, Kırmızı 3 Yerine kullanılmiş Per'i     OKEY Taşı (Mavi 2), Mavı veya Siyah 6 yerine kullanılmış - Kırmızı 6 - Yeşil 6 Per'i     Mavi 3 - Siyah 3 - Yeşil 3 - OKEY Taşı (Mavi 2), Kırmızı 3 Yerine kullanılmış Per'i     Yeşil 4 - OKEY Taşı, Yeşil 5 yerine kullanılmış - Yeşil 6 Per'i

Taşları Gruplariken, yani Per Oluştururken OKEY ve Sahte Okey aynı anda bir veya daha fazla Per'de kullanılabilir. Alttaki resimlerde gösterilen örnklerde: OKEY Taşı (Mavi 2), Mavi 1 yerine kullanılmış, Sahte Okey, Mavi 2 yerine kullanılmış, Mavi 3, Mavi 4 ve Mavi 5 ten Oluşan Per veya Sahte Okey Taşı, Mavi 2 yerine kullanılmış, Mavi 3, Mavi 4, Mavi 5 ve OKEY Taşı (Mavi 2), Mavi 6 yerine kullanılmış Taşlardan oluşan Per. Ve Sahte Okey taşından, Mavi 2 yerşne kullanılmış, Kırmızı 2, Yeşil 2 ve OKEY Taşı (Mavi 2), Siyah 2 yerine kullanılmış taşlardan oluşan Per.

OKEY (Mavi 2), Mavi 1 yerine kullanılmış - Sahte Okey, Mavi 2 yerine kullanılmış - Mavi 3 - 4 - 5 Taşlarından Oluşan Per     Sahte Okey, Mavi 2 yerine kullanılmış - Mavi 3 - 4 - 5 ve OKEY (Mavi 2), Mavi 6 yerine kullanılmış Taşlarından Oluşan Per     Sahte Okey, Mavi 2 yerine kullanılmiş - Kırmızı 2 - Yeşil 2 - OKEY Taşı (Mavi 2), Siyah 2 yerine kullanılmış Taşlarından Oluşan Per    

Her Yeni Dağıtımda OKEY Taşı Değişmektedir (52'ye 1 aynı Taşın Çıkması).

KAPAMA

Eğer Tüm Taşlar Gruplanmışlar ise(Yukarıda anlatılan kurallar çerçevesinde), yani Per oluşturuyorlar ise, Oyuncu KAPAYA bilir. KAPAMA Oyuncunun elindeki Fazla olan 15-inci Taşı Masanın ortasına Açılmış olan Taşın Üzerne Koyarak ve Istakasını Diğer Oyuncuların Görmesi İçin Açarak Yapılır.
Tüm Taşlar Gruplanmış ve Per Oluşturmakta. KAPAMA Yapılabilir

Oyuncu, Elindeki Taşlarla Per Yaptıysa ve OKEY Taşı Fazla kaldıysa, Onunla (OKEYLE) Kapayabilir. Bu durumda Diğer Oyunculardan Daha Fazla Puan Düşülür(Yukarıda Anlatılan Şekilde).

OYUNUN BİLGİSAYAR VERSİYONU

Oyunun Bilgisayar versiyonunda OKEY Taşının Belirlenmesi Bilgisayar tarafından Yapılmakta.
Oyundaki Taşlar Soldan Sağya - Yukarıdan Asağıya 1'den 10'a Numaralanmiş Deste olarak Ortada durmaktadırlar.

Taşlar 1'den 10'a kadar Destelere Ortaya dizilir

Taş Çekimi Çek ve Sal (Drag and Drop) veya Çift Klik (Double Click) Yöntemleri kullanılarak Ortadaki Destelerden Sıradaki Taşa

Çek ve Sal (Drag and Drop) Kullanarak Ortadan Taş Çekimi

veya Önceki Oynamış Olan Oyuncunun Taşına Yapılır.

Çek ve Sal (Drag and Drop) Kullanarak Bir Önceki Oyuncunun Attığı Taşı Almak

İstenemeyen Taşın Temizlenmesi aynı şekilde 2 Yöntem Çek ve Sal (Drag and Drop) veya Çift Klik (Double Click) kullanılarak sağı tarafınıza yapılır.

Çek ve Sal (Drag and Drop) Kullanarak Taş Temizlemek

Mouse'un (Fare'nin) Sağ butonu ile Taş Üzerine Klik yapınca, Taş Kapanır. Böylece İstemeyerek Taşı atmanızdan korur. Eğer Taş OKEY ise Sağ Klikte Gülümseyen Okey Adamı Çıkar. Tekrar Sağ Klikte Taş Açılır ve O'nu temizleyebilirsiniz.

Mouse'un Sağ Butonunu Kullanarak Kapanmış Taşlar. OKEY'ler Gülümseyen Adamlarladır

Oyunun Kapanması, Fazladan 15-inci Taşı Çek ve Sal (Drag and Drop) Kullanarak Ortadaki Açık Taşın Üzerine Bırakılması ile yapılır.

Çek ve Sal (Drag and Drop) Kullanarak 15-inci Taşı Ortadaki Açık taşa Bırakmak ve Oyunu Kapamak